contemplatron dark ambient tibetan book of the dead
contemplatron dark ambient tibetan book of the dead

Why I Remember
contemplatron dark ambient tibetan book of the dead
various artists
Why I Remember
edition limited to 150 copies - 2009

!koS + Eugeniusz Bialkiewicz, ABHORRENT BEAUTY, AKHII, Ancient Tundra, Astra Autisma, Avgrunnskodde, Carsten Vollmer vs Todesindüstrie, Contemplatron, Daniel Zalewski, Dead Factory, Dispersion of Light, Eldar, Forgotten Ruins, H2S and GOJ, Hellbone, Horse Gives Birth To Fly, Immundus, Judgehydrogen, Kristus Kut, LIFE'S DECAY, LU, Metrom, MOAN, multipoint injector, mystified, NauseA, Nemesis, No Heaven, PROXENUS, sympathetic | DIVISION, Verney 1826, Vladimír Hirschcontemplatron dark ambient tibetan book of the dead
contemplatron dark ambient tibetan book of the dead


"Why I Remember" is an international music project whose genesis is really simple... As long as one lives - it's easy to bear testimony to the truth... When one dies - all that is left is memory... So, as a result of cooperation with 29 music projects from all over the world we created a compilation in memory of the Holocaust victims...And especially of those who lived, died and suffered in concentration camps KL Auschwitz-Bireknau-Monowitz and in death camps Sobibór, Treblinka and Bełżec...

We are not trying to convey what they felt, because it's impossible... However, we can express our own feelings about this tragedy and the danger of it being forgotten...

www.myspace.com/wir28


contemplatron dark ambient tibetan book of the dead "Why I Remember" to międzynarodowy projekt muzyczny, którego geneza jest prosta... Póki żyje człowiek - łatwo jest dać świadectwo prawdzie... Kiedy umiera - zostaje tylko pamięć... I tak oto przy współudziale 29 projektów muzycznych z całego świata powstała kompilacja, której celem jest zachować pamięć o Holokauście... A szczególne o tych, którzy żyli, umierali i cierpieli w obozach koncentracyjnych KL Auschwitz-Bireknau-Monowitz oraz obozach śmierci w Sobiborze, Treblince i Bełżcu...

Nie próbujemy oddać tego, co czuli ci, którym dane było uczestniczyć w tej drodze męki, bo to niemożliwe... Ale możemy wyrazić to, co sami czujemy w związku z tą tragedią i niebezpieczeństwem zapomnienia o niej...

www.myspace.com/wir28


contemplatron dark ambient tibetan book of the dead
contemplatron dark ambient tibetan book of the dead

contemplatron - homepage

OM MANI PEME HUNG

contemplatron - strona główna

contemplatron dark ambient tibetan book of the dead