contemplatron dark ambient tibetan book of the dead
contemplatron dark ambient tibetan book of the dead

UNTITLED - A Tribute to Zdzislaw Beksinski
contemplatron dark ambient tibetan book of the dead
various artists
UNTITLED. A Tribute to Zdzislaw Beksinski
Wrotycz Records 2007

Asmorod (FR), Contemplatron (PL), Desiderii Marginis (S), Gustaf Hildebrand (S), His Divine Grace (D), Hybryds (BE), Inade (D), Job Karma (PL), Kratong (RU), Necrophorus (S), Svartsinn (N), Zenial (PL).


contemplatron dark ambient tibetan book of the dead
contemplatron dark ambient tibetan book of the dead


Two years ago we were all shocked by the news about the death of Zdzislaw Beksinski, one of the greatest painters of the XX century, murdered in his flat in February 2005. It’s a great loss for all people who appreciated a great artistic value although he was considered as a creator of dark and gloomy paintings and it was not so easy to deal with his visions.

12 artists from 7 countries decided to pay a tribute to Mr. Beksinski and create a compilation which will help us firstly to remember about his outstanding paintings and secondly spread the knowledge about Mr. Beksinski among those who did not have a chance to appreciate his craft while he was alive.

The compilation will be released on Feb 21st which is the second anniversary of the tragic death of Mr. Beksinski. The Album contains special tracks, never released before and inspired by the works of Mr. Beksinski. As his paintings were never titled, all tracks are unnamed as well.

It is not possible to transform the image into the music, but, we believe, it is possible to create the music illustrating the image, reflecting the mood of somebody's visions... Try to guess Beksinski's visions dreams and nightmares...

Please notice: Part of the proceeds of this release will be handed over to the Muzeum Historyczne of Sanok, the major owner of Beksinski’s works. It will support the Gallery of Zdzislaw Beksinski.

Format: CD, folding cover + 12 charts with replicas of Beksinski's works.


contemplatron dark ambient tibetan book of the dead Dwa lata temu mocno przeżyliśmy informację o śmierci Zdzisława Beksińskiego, jednego z największych malarzy XX wieku, zamordowanego w jego własnym mieszkaniu w lutym 2005 roku. To olbrzymia strata dla wielbicieli Jego twórczości, mimo że Jego mroczne i ponure obrazy nie należały do lekkich w odbiorze.

12 artystów z 7 krajów oddało hołd Zdzisławowi Beksińskiemu. Powstała w ten sposób kompilacja ma przypominać o Jego wybitnej twórczości, a także pokazać ją tym, którzy nie mieli szansy docenić tej sztuki za życia Artysty. Płyta zawiera prawie 70 minut muzyki mrocznej, zagadkowej, skłaniającej do refleksji, budzącej niepokój podobny temu, jaki towarzyszy oglądaniu obrazów.

Kompilacja zostanie wydana 21 lutego 2007 r., w drugą rocznicę śmierci Zdzisława Beksińskiego. Wszystkie utwory, które znalazły się na płycie, nie były wcześniej publikowane i są inspirowane malarstwem Zdzisława Beksińskiego. Ponieważ Malarz nigdy nie tytułował swoich prac, utwory również nie zostały zatytułowane.

Zamienienie obrazu na muzykę jest niemożliwe. Wierzymy jednak, że można stworzyć muzykę ilustrującą obraz, odzwierciedlającą nastrój czyichś wizji. Spróbuj zgłębić wizje, marzenia i koszmary Artysty...

Uwaga: Część dochodów z wydawnictwa zostanie przekazana na rzecz Muzeum Historycznego w Sanoku, które jest właścicielem największej kolekcji prac Z. Beksińskiego. Pieniądze te wesprą rozbudowę Galerii Zdzisława Beksińskiego.

Format: CD, kartonowa obwoluta zawierająca 12 kart z reprodukcjami obrazów.

contemplatron dark ambient tibetan book of the dead
www.beksinski.com.pl | www.beksinski.pl | zdzislawbeksinski.prv.pl | gnosis
contemplatron dark ambient tibetan book of the dead


contemplatron dark ambient tibetan book of the dead
contemplatron dark ambient tibetan book of the dead

contemplatron - homepage

OM MANI PEME HUNG

contemplatron - strona główna

contemplatron dark ambient tibetan book of the dead